THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

TIỆN ÍCH CỦA TÔI

Điều tra ý kiến

Theo bạn, Thọ Cương
Đẹp trai quá
Hơi đẹp trai
Nhìn không tệ
Xấu trai
Xấu quá

SELF-STUDY

Thi trắc nghiệm T.A

1

Liên Kết

Welcome

4 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Đề 2

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: SGD
  Người gửi: Võ Đông Hồ (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:04' 18-04-2012
  Dung lượng: 74.0 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG
  ĐỀ GỐC
  Câu1:Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 30 /2009 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) gồm :
  A.14 điều B.12 điều C.15 điều D.13 điều
  Câu2:Tiêu chuẩn trường trung học đạt chuẩn quốc gia có:
  A.5 tiêu chuẩn B.3 tiêu chuẩn C.4 tiêu chuẩn D.6 tiêu chuẩn
  Câu3:Tiêu chuẩn 3 của trường trung học đạt chuẩn quốc gia là tiêu chuẩn
  A.Chất lượng giáo dục B.Tổ chức nhà trường
  C.Cán bộ quản lí,giáo viên và nhân viên D.Cơ sở vật chất và thiết bị
  Câu4:Sau khi dự giờ một giáo viên .Hiệu trưởng ghi điểm cho các tiêu chuẩn để đánh giá tiết dạy này như sau:
  +TC1:2 +TC2:1,5 +TC3:1,5 +TC4:2 +TC5:1,5
  +TC6:1 +TC7:1.5 +TC8:1,5 +TC9:2 +TC10:2
  Giờ dạy này được xếp loại:
  A.Khá B.Giỏi C.Trung bình D.Yếu
  Câu5:Thẩm quyền thành lập ,đình chỉ hoạt động ,sát nhập,chia tách,giải thể trường THCS là của:
  A.Chủ tịch UBND cấp huyện B.Hội đồng nhân dân cấp huyện
  C.Trưởng phòng GD&ĐT D.Chủ tịch UBND cấp tỉnh
  Câu6:Theo điều lệ trường trung học hiện hành thì mỗi tổ chuyên môn có một tổ trưởng ,do:
  A.Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ
  B.Tập thể BGH biểu quyết tín nhiệm theo đa số
  C.Hội đồng thi đua nhà trường bầu ra
  D.Tập thể giáo viên trong tổ bầu ra và hiệu trưởng giao nhiệm vụ
  Câu7:Nhiệm kỳ của Hội đồng trường là:
  A.5 năm B.3 năm C.1 năm D.4 năm
  Câu8:Theo điều lệ trường trung học hiện hành .Nếu một học sinh có lí do chính đáng thì giáo viên chủ nhiệm :
  A.Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày
  B.Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 2 ngày
  C.Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 1 ngày
  D.Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 7 ngày
  Câu9:Theo quy chế công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia ban hành ngày 26/2/2010 của Bộ GD&ĐT thì tiêu chuẩn về chất lượng giáo dục về mặt học lực được quy định là:
  A. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 35% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5%
  B. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 30% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5%
  C. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 20% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5%
  D. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 25% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5%
  Câu10:Một học sinh cuối năm học đạt được kết quả học tập như sau:
  Môn
  T
  Lý
  Hóa
  Sinh
  V
  Sử
  Địa
  TD
  AN
  MT
  Tin
  MT
  NN
  CD
  Hạnh Kiểm
  
  ĐTB
  8.5
  8.2
  7.9
  8.0
  7.5
  9.0
  7.9
  6.4
  9.5
  9.0
  9.8
  9.7
  8.0
  9.0
  Tốt
  
  Theo thông tư 40/2006 học sinh này được xếp loại
  A.Khá B.Giỏi C.Trung Bình D.Yếu
  Câu11:Bằng tốt nghiệp THCS do:
  A.Trưởng phòng GD&ĐT cấp B.Giám đốc sở GD&ĐT cấp
  C.Chủ tịch UBND tỉnh cấp D.Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cấp
  Câu12:Theo nghị định 28 của CP mức lương tối thiểu 730000đồng/tháng mà hiện nay chúng ta đang hưởng được áp dụng từ ngày:
  A.1/5/2010 B.1/5/2008 C.1/5/2009 D.1/5/2007
  Câu13: Đối tượng phải phổ cập THCS là:
  A.Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi ,trừ tàn tật,chết,chuyển đi
  B.Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi ,đã tốt nghiệp tiểu học
  C.Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi
  DTrẻ em đang học ở trường THCS
  Câu14
   
  Gửi ý kiến